Balgam Tahlilleri Ve Balgamdan Yapılan Testler

22.06.2018 08:00
Balgam tahlili ve testleri  önemli bakteriyolojik tahlillerden biridir
Balgam Tahlilleri Ve Balgamdan Yapılan Testler
A

Balgam tahlili ve testleri  önemli bakteriyolojik tahlillerden biridir.Alt solunum yolunu ilgilendiren;  bronşit, zatürre ve tüberküloz gibi enfeksiyonların şüphesinde sıklıkla istenmektedir.
Sık olarak istenen balgam tahlilleri ise balgam mikroskopisi (Balgamda ARB aranması, Gram Boyama) ve balgam kültürüdür.
Balgam mikroskopisi tercihen sabah çıkarılan balgamdan yapılan mikrobiyolojik incelemedir. Balgam çoğu zaman tükürükle karıştırılır, hastalar balgam verdiklerini sanarak tükürük verirler ve tahlil sonucu bu durumda sağlıklı çıkmaz.
Mikrobiyoloji uzmanları bir takım mikroskopik incelemelerle verilen örneğin balgam veya tükürük olmadığı konusunda inceleme yaparlar.Verilen  örneğin tükürük olduğu kanısına varılırsa balgam örneği yeniden istenir. Balgam mikroskopisinde akyuvarların yani lökositlerin  sıkça görülmesi de bir solunum yolu enfeksiyonu konusunda yol göstericidir.

Balgamda ARB adı verilen mikrobiyolojik  inceleme ise hastada Tüberküloz basili varlığı konusunda bilgi vermektedir.
ARB araştırması için 3 gün arka arkaya balgam verilmesi sonrası yapılan incelemeler çok daha sağlıklı sonuç vermektedir.Balgamdan yapılan mikroskopik incelemeler  aynı gün incelenmekte ve sonuç rapor edilmektedir.

Balgam Kültürü Tahlilleri: Balgamdan kültür tahlilleri de sıkça doktorlarca istenmektedir.Balgam kültürleri iki ana başlıkta incelenir.
1.Spesifik Balgam Kültürü: Tüberküloz incelemelerinde kullanılan bir kültür olup tüberküloz basilinin geç üremesi nedeniyle sonucun çıkması birkaç haftayı bulmaktadır.Özel besiyeri gerektirmektedir.
2.Nonspesifik Balgam Kültürü: Zatürre gibi alt solunum yolu enfeksiyonlarında üreme olduğunda teşhis koydurmaktadır. Sonuçlar ortalama 2 ile 3 gün içinde rapor edilmektedir.
Genel besiyerleri ile inceleme yapmak mümkündür.

YORUM YAP

Yorum yapilmeniz için üye girişi yapmalısınız. Giriş yapmak için tıklayınız...
AMONYAK TESTİ?
Amonyak proteinin yıkım ürünüdür.Amonyak testi ise biyokimya laboratuvarlarında çalışılmaktadır.
Akyuvar Sayımı Ve Enfeksiyonlar İle İlişkisi
WBC veya beyaz kan hücrelerinin sayımı vücutta oluşan enfeksiyonların tanımında önemli  ve yapılması gereken tahlillerdendir.WBC testi ile kanda bulunan akyuvarlar sayılır.
PSA Testi İle İçiniz Rahat Olsun
PSA testi; prostat kanseri tanısında önemli bir veridir.Üroloji doktorlarınca risk grubu erkeklerden kanserin erken tanısı amacıyla sıklıkla istenir.
Gut Hastalığı ve Tanısında Kullanılan Ürik Asit Testi Nedir?
Gut Hastalığı bazı eklemlerde ağrı, duyarlılık, kızarıklık, şişlik ve ısı artışı ile ani olarak gelişen, şiddetli ataklarla seyreden bir hastalıktır. Ürik asit testi, gut hastalığı tanı ve tedavisinde…
Tiroit Hastalıkları Teşhisinde Hangi Testler Uygulanır?
Tiroit hastalıkları; tiroid bezinin çalışma veya fonksiyon bozuklukları neticesinde oluşan hastalıklardır.Tiroid hastalıkları teşhisinde çeşitli kan testleri uygulanmaktadır.
Batı Nil Virusu (West Nil Fever) (WNF) Türkiye'de
Gün geçmiyor ki,sağlığımızı tehdit eden bir virus veya bakteri ortaya çıkmasın. Batı Nil Virüsü vakaları Türkiye'de de görülmeye başlandı.Batı Nil Virüsü (WNF, BNV) insanlara sivrisinek ısırığı yoluyla…
Mikrobiyoloji Tahlillerinde Kullanılan Bazı Terimler Ne Anlama Gelir?
Tahlil sonuç kağıtlarında yazan bilgiler, yapılan incelemeler hakkında bilgi verir.Mikrobiyoloji tahlillerinde ise bazı terimlerin bilinmesi önem taşımaktadır.Özellikle bakteriyolojik incelemelerde bu…
Tam Kan Sayımında HCT Nedir?
Tam kan sayımında HCT parametresi (Hematokrit)kandaki hemoglobin ve eritrosit miktarını gösterir.Temel olarak kansızlık (anemi) araştırmasında istenen bir tahlildir.
Hematokrit Testi (hct) Nedir?
Hematokrit testi tahlil raporlarında,kısaltılmış şekli olan hct olarak gözükür.Kanda bulunan şekilli elemanların yüm kana orannın yüzdelik değer olarak ifadesini belirtmektedir.
Gaitada (dışkıda) yağ ne zaman görülür?
Gaita tahlilinde yağ görülmesi normalde olmaması gereken bir durumdur. Laboratuvar incelemesinde gaitada (dışkı) yağ görülmesi farklı nedenlere bağlı olabilir.Gaitada yağ görüldüğünde gastroenterolojik…
Aids Nedir? Aids Belirtileri, HIV Testi ve Tahlilleri Nedir?
AİDS, HIV Virüsü belirtileri, nasıl bulaştığı ve tanılarında kullanılan test yöntemleri sıkça merak edilmektedir.HIV test ve tahlilleri ideal olarak enfeksiyon hastalıkları kontrolünde planlanmalı ve…
Beta HCG Testi Değerlerinde Gri Zon Nedir? Beta HCG Değerleri ve Gebelik Haftası
Kanda yapılan Beta HCG testinde 6 mıu/ml ve üstü çıkan değerler gebelik lehine değerlendirilir.Ancak gri zon olarak da değerlendirilen bir ara değer vardır.Gri zon değeri ise 6 mıu/ml ile 24 mıu/ml arası…
tahlil.com
tahlil.com
tahlil.com