Laboratuvar Sonuçlarında Panik Değer ve Kritik Değer Nedir?

16.03.2017 07:39 | Güncelleme: 06.03.2019 10:44 | Yazar: Dr. Cem Argun
Laboratuvarlarda hastanın sağlığı için önemli ve tahlili isteyen doktoru acilen bilgilendirmek gerektiren tahlil sonuçlarında panik değer veya kritik değer terimleri kullanılmaktadır:Öncelikle şu bilgiyi verelim laboratuvarlarda  panik değer değil kritik değer ismi kullanılmalıdır.
Laboratuvar Sonuçlarında Panik Değer ve Kritik Değer Nedir?
A

Laboratuvar Sonuçlarında Panik Değer ve Kritik Değer Nedir?

Laboratuvarlarda hastanın sağlığı, takip ve tedavisi için önemli tahlillerde panik değer ve/veya kritik değer terimleri kullanılmaktadır. Burada temel gaye ise tahlil sonuçlandığında, tahlili isteyen doktoru ve hastanın tedavi gördüğü kliniği acilen tahlil sonucu hakkında bilgilendirmektir.

Sonuç olarak genellikle hastanede yatan hastalar başta olmak üzere tahlil istenen her hastada, normal değerlerin çok altında veya üstünde bir sonuç görüldüğünde veya ciddi bir enfeksiyonu düşündüren bulgu olduğunda hastanın sağlığı, takibi ve tedavisi yönünden tahlil sonuçlarında panik değer veya kritik değer terimleri kullanılmaktadır.
Tahlil sonuçlarında gözlenen panik veya kritik değer hastanın tedavi ve takibini üstlenen doktor veya kliniğe telefon ile veya hastanelerin bilgi işlem sistemleri üzerinden dijital ortamda en hızlı şekilde bildirilmelidir.

Panik Değer mi? Kritik Değer mi?

Öncelikle şu bilgiyi verelim laboratuvarlarda  panik değer değil kritik değer ismi kullanılmalıdır.

Bunun da nedeni "panik" kelimesinin insanlarda telaşa ve paniğe neden olduğu ve kritik değer teriminin kullanılması gerektiği belirtiliyor.

Panik Değer ve Klinik Değerler Nasıl Belirlenmelidir?

Her hastanenin hasta popülasyonu göre kendi laboratuvarı için kritik değerleri belirlemesi gerekiyor.
Örneğin tüm steril vücut sıvılarında Gram boyama sonucu  ve kültür pozitifligi, ARB pozitifligi, HCV, HIV pozitifligi gibi kriterler zorunlu kriter olarak belirlenirken, bazi hastanelerde parazit için tüm pozitif değerleri değil, yalnız malarya pozitifliginin verilmesini öneriliyor.
Sonuç olarak her laboratuvar kendi kritik değerlerini belirlemelidir.
Her pozitif çıkan örneğin bildirilmesi gerekiyor. Aynı hastadan örneğin her defasında tüm kan kültür pozitif liginin bildirilmesi zorunludur. Bu da hasta takibi için son derece önemlidir.

Örneğin tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarlarında kritik değer olarak bildirilmesi önerilen tahliller aşağıda belirtilmiştir:

Mikrobiyoloji Laboratuvarı Kritik (Panik) Değerleri:

 1. Kan, BOS veya steril vücut sıvı örneklerinde Gram boyama pozitifliği
 2. Kan, BOS veya steril vücut sıvı örneklerinde asit-faz boyama (ARB) pozitifliği 
 3. Kan kültürü (her türlü üreme varlığı)
 4. BOS kültürü (her türlü üreme varlığı)
 5. Steril vücut sıvısı kültürü (her türlü üreme varlığı)
 6. Dışkı kültürü (seçilmiş patojenler) 
 7. Mikobakteri kültüründe  üreme varlığı
 8. Vankomisin dirençli Enterokok bakterisi
 9. Dışkıda parazit tespiti 
 10. Pozitif HBsAg, AntiHCV, AntiHIV sonuçları 
 11. Brucella aglütinasyonu pozitifliği
 12. Kanda pozitif VDRL sonucu

 

Biyokimya ve Hematoloji Laboratuvarı Kritik (Panik)  Değerleri:

Biyokimya Kritik (Panik) Değerleri:

Glukoz  50 mg/dL'den düşük veya  400 mg/dL'den büyük çıktığında 
Üre  160 mg/ dL 'den büyük ise
Kreatinin  10 mg/ dL'den büyük ise
T.Bilirubin 15 mg/ dL'den büyük ise
D.Bilirubin 10 mg/ dL'den büyük ise
Kalsiyum 6 mg/ dL'den küçük veya 12 mg/ dL'den büyük ise
Sodyum 125 mmol/L'den küçük veya 150 mmol/L'den büyük ise
Potasyum 3.0 mmol/L'den küçük veya 6.0 mmol/L'den büyük ise
Klor 75 mmol/L'den küçük veya 130 mmol/L'den büyük ise
Fosfor 1.2 mg/ dL'den küçük veya 10 mg/ dL'den büyük ise
Ürik asit 13 mg/d 'den büyük ise
TSH 150 U/mL'den büyük ise

Hematoloji Kritik (Panik)  Değerleri:

Hematokrit % 20'den küçük veya % 66'den büyük ise
Hemoglobin 6,5 g/ dL'den küçük veya 22 g/ dL'den büyük ise
WBC (lökosit) 1500/mm3'den küçük veya 35.000/mm³'den büyük ise
Trombosit (PLT) sayımı 30.000/mm3'den küçük veya 1.000.000/mm³'den büyük ise
INR 5,5'den büyük ise
PT (Protrombin Zamanı) 35 sn'den büyük ise
aPTT 150 sn'den büyük ise
Fibrinojen 75 mg/ dL'den küçük ise

YORUM YAP

Yorum yapilmeniz için üye girişi yapmalısınız. Giriş yapmak için tıklayınız...
Antibiyogram Testi Nedir?
Bir mikrop veya birkaç türünün üremesini ve enfeksiyon kaynağına karşı hangi antibiyotiğin kullanılabileceğini belirleyen yöntemdir.
Uykusuzluk ve Uykusuzlukta Yapılan Tahliller Nelerdir?
Uykusuzluk günümüzde sıklıkla rastlanan bir sağlık sorunudur.Uykusuzluk tanısında çeşitli tahliller kullanılmaktadır.
Anti HBs Testi Nedir?
Anti HBS,hepatit B yüzey antikorudur. Bu antikorun varlığını kanda tayin edeb teste ise Anti HBs testi denir.ELİSA yöntemi ile yapılan bir testtir.
ERA Testi Basamakları Nelerdir?
ERA testi; kaliteli embriyo transfer edildiği halde, başarı sağlanamayan kişilere uygulanan yöntemdir.
CEA Nedir? Hangi Durumlarda Yükselir?
Karsino embriyonik antijen yani CEA; kanser hücrelerinde bulunan ve buradan kana geçebilen bir tümör belirtecidir, pek çok kanserin tedavi takibinde, nükslerin izlenmesinde…
RBC yüksekliği nedir? RBC Yüksekliği Neden Olur?
RBC yüksekliği alyuvarların sayısında yükseklik anlamına gelir.RBC yüksekliği çeşitli nedenlere bağlı olabilir.
Kolesterol Yüksekliği-Hiperkolesterolemi Nedir?
Kolesterol her hücrede bulunan bir moleküldür. Kolesterolün kanımızda normalin üstünde olması kolesterol yüksekliği diğer adıyla da hiperkolesterolemi olarak bilinir.
SMA Testi Neden ve Nasıl Yapılır?
SMA testine aynı zamanda ASMA veya ACTA da denir.Bu test genel olarak otoimmün hepatitin tanısı için yapılır.
Check Up Tahlilleri Nelerdir?
Check up tahlilleri, kişilerin cinsiyeti,risk faktörleri ve yaşlarına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Check up tahlillerini yaptırmadan önce doktorunuzun varsa geçmiş hastalıklarının…
HEMOGLOBİN ELEKTROFOREZ TESTİ NEDİR?
Kişinin hemoglobin yapısını belirlemek amacıyla yapılan bir testtir.Hematoloji laboratuvarlarında tatbik edilir.
Normal Kan Değerleri ve Anemi (Kansızlık) Tanımı
Kansızlık yani anemi tanısı hemogram(tam kan sayımı) testi ile konur.Tam kan sayımı normal değerleri aşağıda belirtilmiştir.
Okul Öncesi Yapılan Tahliller
Çocukların okula başlamadan önce sağlık kontrolünden geçirilmesi özellikle çocukların eğitimine olumsuz etki edebilecek hastalıkların erken tanısı yönünden…
tahlil.com
tahlil.com
tahlil.com