Parasentez Nasıl Yapılır? Hangi Durumlarda Parasentez Yapılmaz?

19.03.2019 03:12 | Güncelleme: 08.04.2019 07:54 | Yazar: Başak Pırıl Gökayaz
Bu makalemizden parasentezin  nasıl ve neden yapıldığına dair teknik bilgilere ulaşmanız mümkündür. Parasenteze dair detaylı bilgileri aşağıdaki yazımızda bulabilirsiniz.
Parasentez Nasıl Yapılır? Hangi Durumlarda Parasentez Yapılmaz?
A

Parasentez, tanı veya tedavi amaçlı asit sıvısı elde etmek için periton boşluğuna bir iğne veya kateterin sokulduğu bir prosedürdür. Asit sıvısı, asitlerin nedeninin belirlenmesine yardımcı olmak ve ayrıca enfeksiyon veya kanser olup olmadığını görmek için kullanılabilir. Transüdat'nın eksüdadan ayrılması ile ilgili olarak, asitleri karakterize etmek için tercih edilen yöntemler serum-asit albumin gradientidir. (SAAG).

SAAG, aynı gün elde edilen bir serum örneğinin albümin konsantrasyonundan asitik sıvının albümin konsantrasyonunu çıkararak hesaplanır. SAAG doğrudan kapı toplardamarı basıncı ile ilişkilidir. Transüdatif asitler, bir hastanın SAAG seviyesi 1.1 g/dl'ye (portal hipertansiyon) eşit veya bu seviyeden daha yüksek olduğunda ortaya çıkar. Eksüdatif asit, hastaların SAAG seviyeleri 1.1 g/dl'den düşük olduğunda ortaya çıkar.

Transüdatif asit nedenleri aşağıdakileri içerir:

 • Karaciğer sirozu
 • Alkolik hepatit
 • Kalp yetmezliği
 • Fulminan karaciğer yetmezliği
 • Nefrotik sendrom
 • Portal ven trombozu

Eksüdatif asit nedenleri aşağıdakileri içerir:

 • Periton karsinomatozis
 • Pankreas veya safra sisteminin iltihabı
 • Peritonit
 • İskemik veya tıkanmış bağırsak

Portal hipertansiyona bağlı olarak asitleri diğer nedenlerden dolayı farklılaştırmanın alternatif bir yolu, asitli sıvı viskozitesini 1,65'lik bir kesim ile ölçmektir. Asitli sıvı viskozitesinin, karaciğer hastalarında 1.35'lik bir kesimde böbrek yetmezliğini ve uzun süreli yoğun bakım ünitesinde (ICU) 1.995'lik bir kesimde kaldığını tahmin ettiği gösterilmiştir.

B modu gri skalalı ultrason histogram analizi kullanılarak eksüdatifi transüdatif asitten ayırt etmenin daha yeni ve invaziv olmayan bir yöntemi tarif edildi ve etkili olduğu görüldü. Bu yöntemde asit - rektus abdominis kası ekojenite oranı (ARAER) ölçülür. 0.002'den yüksek bir değer eksüdatif asit olarak kabul edilirken, 0.002'den düşük bir değer transüdatif asit olarak kabul edilir.

Yumurtalık kanseri ile ilişkili kötü huylu asitli hastalarda, değerlendirme için basit ve kolay bir araç olarak hizmet veren asit mini semptomu geliştirilmiştir. Bu ölçek beş parametre içermektedir: nefes darlığı, şişmiş karın, hareket kabiliyetinde azalma, yorgunluk ve iştahsızlık. Parasentezden yararlanabilen hafif semptomları olan hastaları tanımlamak için kullanılabilir.

Spontan bakteriyel peritonit

Karın içi enfeksiyonu olmayan asitik sıvının enfeksiyonu genellikle bağırsak bakterilerinin yer değiştirmesiyle kronik karaciğer hastalığı olan hastalarda görülür. Yaygın patojenler arasında Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, enterokok türleri ve Streptococcus pneumoniae bulunur. Abdominal periton diyalizi kullanan böbrek yetmezliği olan hastalar da, nefroz veya sistemik lupus eritematozus olan çocuklar gibi yüksek risk altındadır. Anaerobik bakteriler spontan bakteriyel peritonit (SBP) ile ilişkili değildir.

Asitik bir sıvı polimorfonükleer lökosit (PMN), 250/µl'den (nötrositik asit) daha yüksektir ve sıvıdaki PMNs yüzdesi genellikle %50'den fazladır, SBP varsayımsal kanıtıdır. Asitik sıvısı bu kriterleri karşılayan hastalar, semptomlara bakılmaksızın ampirik olarak tedavi edilmelidir. İkincil bakteriyel peritonit, karın içi enfeksiyon ile ilişkili enfekte asitik sıvı olarak tanımlanır.

Lutz ve arkadaşlarına ait bir rapor, göreceli PMN sayımının mutlak PMN sayımı ile karşılaştırıldığında, bakterisitlerle ilişkili daha az pahalı bir belirteç olduğunu ve SBP'nin gelecekteki bölümlerini tahmin etmek için kullanılabileceğini göstermiştir. Bu, risk sınıflandırmasının amaçları için uygun olabilir.

 Belirtileri

Teşhis için alınan sıvı aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 • Yeni ortaya çıkan asit-sıvı değerlendirmesi, nedenini belirlemeye, eksüda ile transüdatı ayırt etmeye, kanserli hücrelerin varlığını tespit etmeye veya diğer konuları ele almaya yardımcı olur
 • Şüpheli spontan veya ikincil bakteriyel peritonit
 • Refrakter asit

Tedavi için alınan sıvı aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 • Asitte ikincil solunum yolu enfeksiyonları
 • Asitlere ikincil karın ağrısı veya basınç (karın bölmesi sendromu dahil)

Huang ve arkadaşlarının raporunda, abdominal parasentez drenajının, trigliserit artışı ve pankreatitle ilişkili asitli sıvı ile birlikte hipertrigliseridemi kaynaklı olmayan şiddetli akut pankreatiti olan hastalarda klinik iyileşme sağladığı tespit edildi.

Refrakter asitli hastalarda büyük hacimli parasentez sıklıkla gereklidir. Bureau ve arkadaşlarının raporunda, sıvıyı karın boşluğundan mesaneye hareket ettiren düşük akışlı bir pompa sisteminin kullanımı açıklanmıştır. Bunun, hastaların yaşam kalitesini arttırdığı ve sürekli fazla miktarda parasentez ihtiyacını azalttığı gösterilmiştir.

 Kontrendikasyonlar : (Parasentezin Yapılmasının Önerilmediği Durumlar)

Ameliyat gerektiren akut batın mutlak bir kontrendikasyondur.

Şiddetli trombositopeni (trombosit sayısı < 20 × 103/µL) ve koagülopati (uluslararası normalize oran [INR] >2.0) göreceli kontrendikasyonlardır.

2.0'dan daha büyük bir İNR olan hastalar, işlemden önce taze dondurulmuş plazma (FFP) almalıdır. Bir strateji, işlemden önce bir birim taze dondurulmuş plazmayı infüze etmek ve ikinci ünite infüze ederken prosedürü yerine getirmektir.

Trombosit sayısı 20 × 103 / µl'den düşük olan hastalar işlemden önce trombosit infüzyonu almalıdır.

Klinik olarak aktif kanama kanıtı bulunmayan hastalarda, protrombin zamanı (PT), aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT) ve trombosit sayısı gibi rutin laboratuvar testleri gerekmeyebilir. Bu hastalarda, FFP, trombositler veya parasentez öncesi her ikisi ile ön tedavi yapılması da muhtemelen gerekli değildir.

608 hastanın (alkol bağımlı karaciğer hastalığı olan% 72) yaptığı bir çalışmada, transfüzyon gerektiren düşük bir komplikasyon oranı (% 0.2) ve ciddi böbrek yetmezliği olanlarda (kreatinin> 6 mg / dL olanlarda önemli ölçüde hemoglobin düşüşü görülme sıklığı daha yüksek bulundu.

Parasentez geçiren 171 hastanın prospektif bir çalışması, “büyük” komplikasyonların işlemlerinin % 1.6'sında gerçekleştiğini ve beş kanama olayı ve üç enfeksiyon içerdiğini ve iki vakada ölümle sonuçlandığını buldu. Başlıca komplikasyonlar, tedavi olanlarla değil teşhis prosedürleriyle ilişkiliydi ve düşük trombosit sayısı (<50 x 109 / L), Child-Pugh C evresi olan ve alkolik sirozlu hastalarda daha yaygın olma eğilimindeydi.

Diğer göreli kontrendikasyonlar şunları içerir:

 • Hamilelik
 • Şişmiş mesane
 • Karın duvarı selüliti
 • Şişmiş bağırsak
 • İntra-abdominal adezyon

 

Kaynak: https://emedicine.medscape.com/article/80944-overview

 

 

 

 

Bu Makale Dr. Cem Argun tarafından gözden geçirilmiştir

YORUM YAP

Yorum yapilmeniz için üye girişi yapmalısınız. Giriş yapmak için tıklayınız...
Siğil Nedir? Tedavi Edilebilir mi?
Siğil, viral kökenli bir deri hastalığıdır
Diyabetle Birlikte Görülen Rahatsızlıklar Nelerdir?
Diyabet, kişiyle doğuştan veya sonradan yaşamaya başlayan uzun süreli bir rahatsızlıktır
HPV Kanser Riskini Arttırıyor
Dünyada boğaz kanserinin üçte birine insan papilloma virüsü(HPV) sebep olur
Migren Nedir?
Migren günümüzde sık görülen bir sağlık sorunudur
Kadınlarda Adet Dönemi Sivilcesi Nedir?
Kadınların adet kanamaları yaklaştıkça hormonların değişikliklerinden dolayı genelde huyları değişir ve daha çabuk sinirlenirle
Bağırsak Düğümlenmesi Oldukça Tehlikeli Bir Durumdur.
Bağırsağın bir bölümünün herhangi bir sebepten dolayı kendi üzerine tıkanarak, bağırsakta madde geçişini engellemesi durumu bağırsak düğümlenmesi olarak ifade edilmektedir
Hipomani Nedir? Tedavisi Nasıldır?
Gün boyu gereğinden fazla bir enerjiyle dolaşıyor, çabuk öfkelenip hızla ruh durumunuzu değiştiriyorsanız siz de hipomani sendromu yaşayan binlerce kişi arasında olabilirsiniz
Fıtık Nedir?
Fıtık, kelime anlamı olarak bir doku veya organın aslında olmaması gereken bir alana kayması veya taşmasını ifade eder
Meckel Divertikülü Nedir?
Bağırsağın bir bölümünde kese gelişiminin oluşumu divertikül olarak adlandırılmaktadır
Alzheimer Belirtileri Nelerdir?
Hafıza kaybı olarak bilinen Alzheimer hastalığı yaşlı insanlarda çokça görülen bir hastalıktır
Lyme Hastalığı ve Hastalık Dönemleri Nelerdir?
Lyme hastalığı Ixodes ricinus  türü kenelerin ısırması ile insana bulaşan bir bakterinin yol açtığı hastalıktır
Cilt Altı Kanamalar Nedir?
Bazen vücudunuzun farklı bölgelerinde oluşan cilt altı kanamalar veya morarmalardan şikayetçi olursunuz
Dr. Cem Argun
tahlil.com
tahlil.com