Parasentez Nasıl Yapılır? Hangi Durumlarda Parasentez Yapılmaz?

19.03.2019 03:12 | Güncelleme: 08.04.2019 07:54 | Yazar: Başak Pırıl Gökayaz
Bu makalemizden parasentezin  nasıl ve neden yapıldığına dair teknik bilgilere ulaşmanız mümkündür. Parasenteze dair detaylı bilgileri aşağıdaki yazımızda bulabilirsiniz.
Parasentez Nasıl Yapılır? Hangi Durumlarda Parasentez Yapılmaz?
A

Parasentez, tanı veya tedavi amaçlı asit sıvısı elde etmek için periton boşluğuna bir iğne veya kateterin sokulduğu bir prosedürdür. Asit sıvısı, asitlerin nedeninin belirlenmesine yardımcı olmak ve ayrıca enfeksiyon veya kanser olup olmadığını görmek için kullanılabilir. Transüdat'nın eksüdadan ayrılması ile ilgili olarak, asitleri karakterize etmek için tercih edilen yöntemler serum-asit albumin gradientidir. (SAAG).

SAAG, aynı gün elde edilen bir serum örneğinin albümin konsantrasyonundan asitik sıvının albümin konsantrasyonunu çıkararak hesaplanır. SAAG doğrudan kapı toplardamarı basıncı ile ilişkilidir. Transüdatif asitler, bir hastanın SAAG seviyesi 1.1 g/dl'ye (portal hipertansiyon) eşit veya bu seviyeden daha yüksek olduğunda ortaya çıkar. Eksüdatif asit, hastaların SAAG seviyeleri 1.1 g/dl'den düşük olduğunda ortaya çıkar.

Transüdatif asit nedenleri aşağıdakileri içerir:

 • Karaciğer sirozu
 • Alkolik hepatit
 • Kalp yetmezliği
 • Fulminan karaciğer yetmezliği
 • Nefrotik sendrom
 • Portal ven trombozu

Eksüdatif asit nedenleri aşağıdakileri içerir:

 • Periton karsinomatozis
 • Pankreas veya safra sisteminin iltihabı
 • Peritonit
 • İskemik veya tıkanmış bağırsak

Portal hipertansiyona bağlı olarak asitleri diğer nedenlerden dolayı farklılaştırmanın alternatif bir yolu, asitli sıvı viskozitesini 1,65'lik bir kesim ile ölçmektir. Asitli sıvı viskozitesinin, karaciğer hastalarında 1.35'lik bir kesimde böbrek yetmezliğini ve uzun süreli yoğun bakım ünitesinde (ICU) 1.995'lik bir kesimde kaldığını tahmin ettiği gösterilmiştir.

B modu gri skalalı ultrason histogram analizi kullanılarak eksüdatifi transüdatif asitten ayırt etmenin daha yeni ve invaziv olmayan bir yöntemi tarif edildi ve etkili olduğu görüldü. Bu yöntemde asit - rektus abdominis kası ekojenite oranı (ARAER) ölçülür. 0.002'den yüksek bir değer eksüdatif asit olarak kabul edilirken, 0.002'den düşük bir değer transüdatif asit olarak kabul edilir.

Yumurtalık kanseri ile ilişkili kötü huylu asitli hastalarda, değerlendirme için basit ve kolay bir araç olarak hizmet veren asit mini semptomu geliştirilmiştir. Bu ölçek beş parametre içermektedir: nefes darlığı, şişmiş karın, hareket kabiliyetinde azalma, yorgunluk ve iştahsızlık. Parasentezden yararlanabilen hafif semptomları olan hastaları tanımlamak için kullanılabilir.

Spontan bakteriyel peritonit

Karın içi enfeksiyonu olmayan asitik sıvının enfeksiyonu genellikle bağırsak bakterilerinin yer değiştirmesiyle kronik karaciğer hastalığı olan hastalarda görülür. Yaygın patojenler arasında Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, enterokok türleri ve Streptococcus pneumoniae bulunur. Abdominal periton diyalizi kullanan böbrek yetmezliği olan hastalar da, nefroz veya sistemik lupus eritematozus olan çocuklar gibi yüksek risk altındadır. Anaerobik bakteriler spontan bakteriyel peritonit (SBP) ile ilişkili değildir.

Asitik bir sıvı polimorfonükleer lökosit (PMN), 250/µl'den (nötrositik asit) daha yüksektir ve sıvıdaki PMNs yüzdesi genellikle %50'den fazladır, SBP varsayımsal kanıtıdır. Asitik sıvısı bu kriterleri karşılayan hastalar, semptomlara bakılmaksızın ampirik olarak tedavi edilmelidir. İkincil bakteriyel peritonit, karın içi enfeksiyon ile ilişkili enfekte asitik sıvı olarak tanımlanır.

Lutz ve arkadaşlarına ait bir rapor, göreceli PMN sayımının mutlak PMN sayımı ile karşılaştırıldığında, bakterisitlerle ilişkili daha az pahalı bir belirteç olduğunu ve SBP'nin gelecekteki bölümlerini tahmin etmek için kullanılabileceğini göstermiştir. Bu, risk sınıflandırmasının amaçları için uygun olabilir.

 Belirtileri

Teşhis için alınan sıvı aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 • Yeni ortaya çıkan asit-sıvı değerlendirmesi, nedenini belirlemeye, eksüda ile transüdatı ayırt etmeye, kanserli hücrelerin varlığını tespit etmeye veya diğer konuları ele almaya yardımcı olur
 • Şüpheli spontan veya ikincil bakteriyel peritonit
 • Refrakter asit

Tedavi için alınan sıvı aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 • Asitte ikincil solunum yolu enfeksiyonları
 • Asitlere ikincil karın ağrısı veya basınç (karın bölmesi sendromu dahil)

Huang ve arkadaşlarının raporunda, abdominal parasentez drenajının, trigliserit artışı ve pankreatitle ilişkili asitli sıvı ile birlikte hipertrigliseridemi kaynaklı olmayan şiddetli akut pankreatiti olan hastalarda klinik iyileşme sağladığı tespit edildi.

Refrakter asitli hastalarda büyük hacimli parasentez sıklıkla gereklidir. Bureau ve arkadaşlarının raporunda, sıvıyı karın boşluğundan mesaneye hareket ettiren düşük akışlı bir pompa sisteminin kullanımı açıklanmıştır. Bunun, hastaların yaşam kalitesini arttırdığı ve sürekli fazla miktarda parasentez ihtiyacını azalttığı gösterilmiştir.

 Kontrendikasyonlar : (Parasentezin Yapılmasının Önerilmediği Durumlar)

Ameliyat gerektiren akut batın mutlak bir kontrendikasyondur.

Şiddetli trombositopeni (trombosit sayısı < 20 × 103/µL) ve koagülopati (uluslararası normalize oran [INR] >2.0) göreceli kontrendikasyonlardır.

2.0'dan daha büyük bir İNR olan hastalar, işlemden önce taze dondurulmuş plazma (FFP) almalıdır. Bir strateji, işlemden önce bir birim taze dondurulmuş plazmayı infüze etmek ve ikinci ünite infüze ederken prosedürü yerine getirmektir.

Trombosit sayısı 20 × 103 / µl'den düşük olan hastalar işlemden önce trombosit infüzyonu almalıdır.

Klinik olarak aktif kanama kanıtı bulunmayan hastalarda, protrombin zamanı (PT), aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT) ve trombosit sayısı gibi rutin laboratuvar testleri gerekmeyebilir. Bu hastalarda, FFP, trombositler veya parasentez öncesi her ikisi ile ön tedavi yapılması da muhtemelen gerekli değildir.

608 hastanın (alkol bağımlı karaciğer hastalığı olan% 72) yaptığı bir çalışmada, transfüzyon gerektiren düşük bir komplikasyon oranı (% 0.2) ve ciddi böbrek yetmezliği olanlarda (kreatinin> 6 mg / dL olanlarda önemli ölçüde hemoglobin düşüşü görülme sıklığı daha yüksek bulundu.

Parasentez geçiren 171 hastanın prospektif bir çalışması, “büyük” komplikasyonların işlemlerinin % 1.6'sında gerçekleştiğini ve beş kanama olayı ve üç enfeksiyon içerdiğini ve iki vakada ölümle sonuçlandığını buldu. Başlıca komplikasyonlar, tedavi olanlarla değil teşhis prosedürleriyle ilişkiliydi ve düşük trombosit sayısı (<50 x 109 / L), Child-Pugh C evresi olan ve alkolik sirozlu hastalarda daha yaygın olma eğilimindeydi.

Diğer göreli kontrendikasyonlar şunları içerir:

 • Hamilelik
 • Şişmiş mesane
 • Karın duvarı selüliti
 • Şişmiş bağırsak
 • İntra-abdominal adezyon

 

Kaynak: https://emedicine.medscape.com/article/80944-overview

 

 

 

 

Bu Makale Dr. Cem Argun tarafından gözden geçirilmiştir

YORUM YAP

Yorum yapilmeniz için üye girişi yapmalısınız. Giriş yapmak için tıklayınız...
Fil Hastalığı Nedir?
Diğer adı elefantiyaz olan fil hastalığı, bacaklarda ve erkek cinsel organlarında derinin ve dokuların kalınlaşması ile meydana gelen bir hastalıktır
Cushing Sendromu Nedir?
Cushing sendromu kişide böbrek üstü bezinin fazlaca çalışması sonucu kortizol hormonundaki seviye artışıdır
Gözde Katarakt Oluşumu ve Nedenleri
Gözde bulunan saydam tabakanın matlaşarak esnekliğini kaybetme hali katarakt olarak isimlendirilir
Sert Zeminde Yürümek Topuk Dikenini Tetikliyor!
Ser zemin, topukta bulunan kasın zedelenerek kanamasına ve dolayısıyla topuk oluşumuna zemin hazırlar
Apandisit Belirtileri Nelerdir?
Karnın sağ alt bölümünde, kalın bağırsağa bağlı, ince bir organımız olan apandis bulunur
Topuk Dikeni Nedir?
Ayak kemiğinin sürekli zorlanması sonucu topuk kemiğinde kalsiyum birikir
Multipl Skleroz (MS) ve Depresyon İlişkisi
Multipl skleroz (MS), yaygın olarak görülen ve sinir sistemi üzerinde etkili olan bir hastalıktır
Zatürrenin Belirtileri Nelerdir?
Gribe benzeyen zatürre öksürük ve ateş gibi belirtilerle anlaşılır
Sinüzit Neden Olur?
Sinüzite virüsler sebep olmaktadır
Sinestezi Nedir?
Sinestezi birleşik duygu anlamına gelir
Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonu Belirtileri Nelerdir?
İdrar yolu enfeksiyonu yetişkinlerde olduğu kadar çocuklarda da görülebilir
Soğuk Algınlığı mı yoksa Grip mi geçiriyorsunuz? Farkları Nelerdir?
Havaların soğuması ile birlikte grip ve soğuk algınlığı hastalıklarından sıkça söz ederiz
Dr. Cem Argun
tahlil.com
tahlil.com